KYOTO SUSHI ROTTERDAM

colofon

Kyoto Sushi Rotterdam
Chung Ching / Kyoto
Straatweg 107
3054AC Rotterdam